Robot – slabikovanie

Dospelý je robot, ktorý nevie súvisle rozprávať, takže jednotlivé slová z kartičiek rozkladá na slabiky  napríklad: „ci-bu-ľa“ – dopomáhame si rytmickým sprievodom (tlieskanie, klopkanie, poskakovanie atď. …).

Dieťa je tlmočník a slovo zloží: „cibuľa“.

Úlohy je vhodné striedať a súčasne striedať aj ich poradie. Najskôr rozpráva robot, potom tlmočník. Po určitej chvíľke rozpráva prvý tlmočník a následne robot.

Daná úloha rozvíja:

  • sluchové vnímanie
  • sústredenosť
  • schopnosť skladať a rozkladať slová na slabiky
  • rytmické cítenie