Skupina pojmov

Z krabičky vyberieme kartičky, na ktorých sú nakreslené zvieratá (chobotnica, motýľ, opica, zebra) + jednu kartičku na ktorej nie je zviera (napr. lampáš). Spolu s dieťaťom najskôr pomenujeme, čo je nakreslené na kartičkách. Následnou úlohou dieťaťa je vybrať tú kartičku, ktorá logicky nepatrí do skupiny obrázkov.

➡ Dieťa môže doplniť ďalšie slová (zvieratá), ktoré môžu patriť do skupiny pojmov ZVIERA (napr. ovca, koza, pes, mačka, včela…).
➡ Dieťa môže napodobniť zvuky, ktoré spomínané zvieratá vydávajú a dospelý môže hádať o aké zviera ide. Úlohy si môžu navzájom zamieňať.

➡ Zvieratá môžeme napodobňovať pantomimicky a medzi sebou hádať o aké zviera ide.

➡ Rozprávame sa o tom, čím sa spomínané zvieratá živia a aký je rozdiel medzi úžitkovými a divokými zvieratami.

Daná úloha precvičuje:

  • triedenie pojmov do skupín
  • logický úsudok
  • zrakové vnímanie
  • predstavivosť
  • trpezlivosť
  • slovnú zásobu