Snehuliakove pocity

Dieťa si zoberie kartičku so snehuliakom. Zatvorí oči a predstaví si, že je snehuliak, ktorý stojí na lúke a vonku začína byť teplo. Úlohou dieťaťa je opísať a nakresliť svoje pocity.

Daná úloha je zameraná na :

  • tvorivé vnímanie
  • rozvoj fantázie
  • obrazotvornosť
  • imagináciu