Bc. Andrea Lörincová
pedagogička, ZŠ s MŠ Veľký Kýr

S vizuálnou technikou učenia sme spokojní a oceňujeme jej efektivitu. Napríklad písmeno C je okrúhle ako cibuľa a zároveň je súčasťou ilustrácie cibule. Tvar písmena a tvar ilustrácie je rovnaký a tak si deti  vďaka vizuálnej zhode písmena a ilustrácie bez problémov dokážu osvojiť a zapamätať nové písmeno.
Myslenie detí je spojené s vizuálnymi predstavami a preto vizuálna technika učenia je veľkým prínosom v procese edukácie detí.
Deťom sa ilustrácie veľmi páčia a radi obťahujú jednotlivé tvary písmen priamo na edukačnej kartičke. Samotné básničky, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane edukačných kartičiek používame aj na ranných hrách. Pozitívne hodnotím aj variabilitu edukačných úloh, ktoré sa dajú s edukačnými kartičkami praktikovať.