Mgr. Dana Filušová
pedagogička, MŠ Krupina

Nápovedné karty s veľkými tlačenými písmenami sú výbornou vizuálnou
pomôckou pre deti, ktoré sa už o písmená zaujímajú. Ich priradenie ku
tvarovo zhodným obrázkom s podporným materiálom - básňami, ktoré sú
dobrým didaktickým materiálom pre učiteľov.
Do budúcna by sme prijali pri číslach, ak by bolo možné pridať, prípadne
nahradiť číslo znázornením počtom prstov.