Mgr. Katarína Kukoľová
pedagogička, MŠ Monte DETSKÝ SVET, Prešov

S vizuálnou technikou učenia abecedy sme maximálne spokojní. Umožňuje deťom pochopiť abstraktné pojmy konkrétnou zmyslovou skúsenosťou.  Edukačné kartičky využívame v maximálnej miere. Vzhľadom k tomu, že vyučujeme na princípoch Montessori pedagogiky  nám Abeceda TROCHA INAK do nášho konceptu zapadá a je rovnako efektívna v procese výučby.