Mgr. Mária Betinská
pedagóg, MŠ Veľká Čierna

S vizuálnou technikou učenia máme pozitívne skúsenosti. Edukačné pomôcky TROCHA INAK používame hlavne pri edukačných aktivitách zameraných na rozvoj jazyka, reči a slovnej zásoby. Dychovú a artikulačnú rozcvičku, ktorá je súčasťou Logopédie TROCHA INAK využívame  aj počas hudobnej výchovy.
Deti s kartičkami radi pracujú s chuťou aj samostatne. Radi si obkresľujú čísla, ktoré sú na edukačných kartičkách. Pomocou vizuálnej a  kvantitatívnej zhody, ktorá je medzi číslom a ilustráciou si deti dokážu utvárať predstavu početnosti daného čísla.