PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.
psychologička, zameranie školská psychológia

ABECEDU TROCHA INAK, odporúčam ako výbornú učebnú pomôcku do všetkých materských škôl, elementaristom do základných škôl, ako aj špeciálnym pedagógom a školským psychológom, ktorí môžu kartičky využívať a oživiť vlastné prístupy k deťom.

Balenie obsahuje 27 edukačných kartičiek, ktoré sú primerane veľké a najmä vysoko oceňujem ich kvalitu a pevnosť materiálu, takže sa nezničí po prvom použití. Kartičky ponúkajú pedagógom využívať zážitkové a intuitívne učenie, ako aj možnosť individuálneho prístupu k dieťaťu, v ktorom sa môže využiť osobné tempo dieťaťa, a tak mu pomôcť k dobrým výkonom v škole a úspešnosti v živote. Učebná pomôcka pomáha skĺbiť pripravenosť do školy tak vedomostnú ako aj sociálnu, nakoľko učí dieťa komunikovať a dodržiavať očný kontakt s pedagógom, a podporuje predstavivosť dieťaťa.

  Malá krabička je plná múdrosti, láskavosti a najmä hravosti, ktorá posunie naše deti zase o krôčik ďalej k úspechu a spokojnosti v živote. Dáva šancu aj deťom s vývinovými alebo učebnými problémami, aby svojim vlastným osobným tempom dobehli a možno aj predbehli svojich spolužiakov.