Petra

Hodnota čísla znázornená v obrázku je top. Kartičky sú z pevného kartónu a popisovateľné, čo nám vyhovuje.