Bez slov – rozvoj neverbálneho prejavu

Bez slov – rozvoj neverbálneho prejavu

Nielen slovami a ilustráciami sa dá vyjadriť myšlienka.

Stvárnite dej zveršovaného príbehu, ktorý sa nachádza na zadnej strane kartičky.

Rodič prečíta básničku dieťaťu a úlohou dieťaťa je zobrazovať všetko čo počuje. Dieťa vyjadruje básničku bez slov pomocou mimiky a gestikulačných pohybov, môže použiť aj prvky tanca.

Daná úloha je zameraná na rozvoj:
▪️neverbálneho prejavu
▪️tvorivosti a obrazotvornosti
▪️pohotových reakcií
▪️koncentrácie
▪️schopnosti porozumenia obsahu a významu slov

Share on facebook
Facebook