Uhádni hmatom – tréning jemnej motoriky

Doma pozbierajte rôzne veci, predmety, hračky a vložte to do košíka alebo látkového vrecka (napr. hračku, papier, knižku, loptičku, kocky , farbičky, plyšové zvieratko, jablko, kartičky atď.) – predmety nesmú byť ostré, aby neprišlo k poraneniu.

Úlohou dieťaťa je hmatom určiť a rozoznať o aký predmet ide. Úlohu vykonávame tak, že dieťaťu zaviažeme šatkou oči a ono si z košíka vyberá rôzne predmety a podľa hmatu sa snaží určiť o aký predmet ide.

Pokiaľ je to pre dieťa náročné, je vhodné mu pred hrou predmety ukázať, umožniť mu, aby si ich vzalo do ruky, pomenovalo ich a až potom začneme hrať túto edukačnú úlohu .

Táto úloha prispieva k rozvoju hmatového vnímania, ktoré súvisí s rozvojom jemnej motoriky a grafomotoriky. Tú školáci potrebujú predovšetkým pri nácviku písania.