Vymysli a nakresli príbeh

Dieťa si náhodne vyberie tri  kartičky z krabičky. Následne sa oboznámi s obrázkami na kartičkách. Na základe obrázkov na kartičkách si vymyslí príbeh, ktorý najskôr prerozpráva a následne nakreslí.

Daná úloha:

  • prehlbuje slovnú zásobu
  • podporuje plynulosť reči
  • stimuluje schopnosť vyjadrovať sa a rozvíjať myšlienky
  • rozvíja predstavivosť a fantáziu