Zapájanie zmyslov do výučby – ako chutí J

Táto edukačná úloha je zameraná na rozvíjanie zmyslov a spoznávanie písmena J.

Pripravte si edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK a jahody.

Z krabičky  vyberieme kartičku s písmenom J ako Jahoda a následne prejdeme k oboznamovaniu sa s písmenom J pomocou:

1.) SLUCHU: dieťa pomenuje ilustráciu, čo sa na nej nachádza – upriamime pozornosť na zvukovú zhodu písmena J a prvej hlásky slova Jahoda

2.) ZRAKU:  dieťa si vizuálne spojí samotný tvar písmena J s ilustráciou Jahody – táto vizuálna technika učenia je umožnená len vďaka vizuálnej zhode tvaru písmena a ilustrácie, (prirodzenou súčasťou ilustrácie Jahody je samotné písmeno J)

3.) CHUTI: dieťa ochutná jahody a opíše ich chuť – pre zintenzívnenie zmyslov si dieťa môže zatvoriť oči

4.) ČUCHU: dieťa si privonia k miske s jahodami a opíše ich vôňu – pre zintenzívnenie zmyslov si dieťa môže zatvoriť oči

5.) HMATU: dieťa skúma prstami drsný povrch jahody a jej jednotlivé semienka na povrchu, následne opíše čo cíti

Čím viac zmyslov dieťa zapojí do procesu výučby, tým je výučba efektívnejšia. V mozgu dieťaťa sa vytvára viac nervových spojov, vďaka ktorým si dieťa dokáže vybaviť informácie z výučby aj neskôr – dochádza k lepšiemu zapamätaniu  a pochopeniu novej informácie.

Pri výučbe písmen bola doposiaľ zameraná pozornosť predovšetkým na zvukovú (fonetickú) zhodu písmena a ilustrácie – napr. J ako Ježko, takže do výučby bol zapojený iba SLUCH. Pri tejto úlohe za pomoci edukačných kartičiek abeceda TROCHA INAK dieťa zapojí do výučby pri spoznávaní písmena J: SLUCH, ZRAK, CHUŤ, ČUCH, HMAT.