Zmeň slovo pomocou písmena A

Dieťa najskôr oboznámime so samohláskou A. Dáme mu možnosť preskúmať kartičku s písmenkom A: hmatom, možnosť obtiahnuť prštekom tvar písmena, poukážeme na vizuálnu zhodu s obrázkom anjela  a taktiež na zvukovú zhodu písmena A so slovom anjel.

Následne pozorujeme veci v priestore okolo seba ( napr.: v izbe, v triede, v aute, v lese…) Dieťa veci v priestore jednotlivo pomenuje a v danom slove vždy zamení všetky samohlásky len na samohlásku A.
Napr.: pohár – pahár, anjel – anjal, stena- stana, tabuľa – tabaľa, okno – akna, dvere – dvara, ucho – acha, atď. …

Pri tomto učení vznikne veľa zábavných a úsmevných slov. Tie najsmiešnejšie slová si môžete napísať na výkres a nakresliť k ním veľký úsmev. Prípadne takéto záhadné slová môžu byť vašou spoločnou tajnou šifrou – rečou  na dnešný deň, nikto Vám nebude rozumieť 🙂

Daná edukačná úloha rozvíja:

  • schopnosť uvedomovať si hláskovú štruktúru slov
  • schopnosť správne vyslovovať hlásky
  • slovnú zásobu a komunikačné schopnosti
  • sluchové vnímanie