Abeceda TROCHA INAK

Výučba abecedy pomocou VIZUÁLNEJ TECHNIKY UČENIA.
Nejde o štandardnú výučbu abecedy, ktorá bola doposiaľ
založená iba  na fonetickej (zvukovej) zhode písmena a ilustrácie.

Abeceda TROCHA INAK uľahčuje výučbu abecedy prostredníctvom

Vizuálnej zhody

Písmeno abecedy je stvárnené do ilustrácie, ktorá je pre deti vo všeobecnosti známa. Ilustrácia je vizuálne totožná s tvarom písmena – písmeno je vždy jej prirodzenou súčasťou. Dieťa si tak ilustráciu dokáže prirodzene predstaviť – vizualizovať a následne ju spojiť so samotným tvarom písmena.

Do procesu výučby sa zapája aj zrak a nielen sluch, ako bolo doposiaľ zvykom, čím dochádza k efektu lepšieho pochopenia, osvojenia a zapamätania si novej informácie (písmena).

Fonetickej zhody

Zvuková zhoda písmena abecedy a ilustrácie (jej prvou hláskou) je samozrejmosťou.

Príbehu

Vizuálne a zvukové spojenie písmena abecedy a ilustrácie je umocnené zveršovaným príbehom. To predstavuje pre dieťa ďalší podnet, na základe ktorého si lepšie zapamätá písmeno.

Povrch edukačných kartičiek je popisovateľný a stierateľný (fixkou na to určenou), ktorú nájdete tu.

Dieťa si tak môže pod dohľadom rodiča/pedagóga precvičovať základný tvar písmen a cibriť grafomotoriku.

Tipy na edukačné úlohy s edukačno-pracovnými kartičkami nájdete tu.

  • Balenie obsahuje: 27 kusov kartičiek
  • Rozmer kartičiek: 7.5 x 13 cm
  • Hrúbka kartičiek: 1 mm
  • Odporúčaný vek: 3 roky
  • Vyrobené na Slovensku

Edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK spĺňajú požiadavky platného Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a vzdelávacích štandárd.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo ODPORÚČACIU DOLOŽKU k didaktickému prostriedku abeceda TROCHA INAK a zaradilo ju do národného registra didaktických prostriedkov s odporúčacou doložkou.

Abeceda TROCHA INAK podporuje a rozvíja:

Vizuálna technika učenia je určená pre:

Vizuálna technika učenia sa osvedčila aj pri:

Nerobíme to čo ostatní, robíme veci TROCHA INAK

Recenzie

Odporúčam. Pekne spracované karty, ktoré pomáhajú pri výučbe abecedy.
Dieťa si dokáže písmeno vizualizovať a ľahšie zapamätať. Skvelé aj na montessori hry pre škôlkarov.

Ewelin

Vzdelávacie kartičky som kupovala ako darček pre neterku, ktorá sa z nich veľmi teší, formou zábavy sa učí písmenka, ktoré by ju inak vôbec nezaujali, pestré veľké obrázky, veľká spokojnosť.

Denisa

Celkom dlho som premýšľala, či kartičky kúpiť. Zaujali ma hneď, ako som ich videla a dumala som či áno či nie a mala som ich kúpiť skôr. Hádam sa ešte ani nestalo, aby dcéra tak túžila si niečo čítať, hoci čítame denne. Za dva dni už vedela identifikovať všetky písmenka. Táto mimoriadne hravá, poučná forma je určite to, z čoho bude mať radosť nielen dieťa, ale aj vy. Skvelý nápad, naozaj odporúčam. Jedna známa ich hneď u vás objednala, keď som jej ich takto ,,spropagovala”.

Veronika

– pekné spracovanie a ilustrácie
– zaujímavý nápad
– dobrá kvalita.
Objednala som pre synovca, ktorý je prvák. A tiež pre syna, ktorý je ešte bábätko – dopredu, aby potom sme mohli spolu “čítať”.

Nikol

Kartičky sú z pevného kartónu, vhodný rozmer ako pre deti, tak aj pre dospelých. Pekné ilustrácie, dcéra (takmer 3 roky) vie rozoznať každú ilustráciu. Používame na učenie prvých písmenok.

Martina

Dobrý deň, tieto kartičky sú zázrak, moje deti 4r a dokonca aj mladší 2r už poznajú celú abecedu! Je to neskutočné , pamätajú si každé písmenko. Niekedy vykríknu aj celé slovo – hlavne „Námorník“, keď uvidia niekde vidia písmenko N 🙂
Keď som ich ukázala prvýkrát staršiemu, len to tak preletel za 5 min, a utekal k autíčkam, ja  som to brala, ako zoznámenie sa a neverila som, že niečo aj zachytil. Ale odrazu na druhý deň mi všade ukazoval písmenka U, O,  A … neverila som tomu, dokonalá pomôcka.
A veľmi sa teším, že ste prišli aj s číslami. Ďakujem Vám za takúto úžasnú prácu!

Andrea

Výhody konceptu vizuálnej techniky učenia

Vizuálna zhoda a vizualizácia

Vizuálna zhoda preberaného učiva je nevyhnutná k tomu, aby sa vedomosti do mysle dieťaťa dostali aj prostredníctvom zraku. Vďaka vizuálnej zhode si dieťa môže preberané učivo vizualizovať. Vizuálna predstavivosť je veľmi silná a účinná pomôcka pri výučbe. Poznatok nadobudnutý pomocou vizualizácie je lepšie zapamätateľnejší. Dochádza k efektu hlbšieho spracovania a lepšieho pochopenia novej informácie. Pri používaní vizuálnej techniky učenia sú deti motivovanejšie a s nadšením prijímajú nové poznatky. Výučbu si neuvedomujú a prebieha bez nátlaku. Ide o zážitkové a intuitívne učenie, pričom sa iniciuje prirodzený potenciál dieťaťa a jeho kognitívna kapacita.

Spájanie zmyslov počas výučby

Naše edukačné produkty aktivujú vzájomné prepájanie zmyslov počas výučby. Čím viac zmyslov dieťa zapojí do výučby, tým je výučba efektívnejšia a dochádza k pochopeniu jednotlivých súvislostí preberaného učiva, pričom učivo sa lepšie ukladá do pamäte a získaný poznatok je trvácnejší. Sám Jan Amos Komenský zvykol hovoriť: „Treba ustavične spájať sluch so zrakom, jazyk s rukou, to jest to, čo majú vedieť. Má sa nielen rozprávať, aby to vnímali sluchom, ale aj kresliť, aby sa im to dostalo do mysle prostredníctvom zraku.“

Zážitkový a intuitívny spôsob učenia

Je známe, že vlastný zážitok je neprenosný! Vizuálna technika učenia vyvoláva v dieťati zážitok, ktorý stimuluje zvedavosť dieťaťa a vyvoláva v ňom intuitívny záujem po informáciách. Poznatok nadobudnutý zážitkovou formou nevyvoláva v dieťati pocit, že sa niečo musí naučiť. Zážitok rozvíja zmyslové vnímanie dieťaťa a jeho mentálne schopnosti. Taktiež v ňom uspokojuje túžbu po činnosti, učí sa myslieť, upevňuje svoju vôľu a trpezlivosť. Osobný zážitok nadobudnutú pomocou vizuálnej techniky učenia predstavuje pre dieťa vysokú kvalitu a trvácnosť nadobudnutých vedomostí.

Zaujala Vás naša tvorba?

Prihláste sa na odber
a dozviete sa o nových
produktoch a ich využití
medzi prvými.