KONTAKT

SÍDLO FIRMY

Wintrend, s.r.o.
Sabinovská 8
821 02 Bratislava

IČO: 44 725 710
DIČ: 2022800758
IČ DPH: SK2022800758

BANKOVÉ SPOJENIE

IBAN: SK44 1100 0000 0026 2517 6478
SWIFT (BIC): TATRSKBX

Číslo účtu v Tatrabanke: 2625176478/1100

NAŠE KONTAKTY

+421 905 353 256

Spojíte sa s nami
Pondelok – Piatok od 9:00 do 17:00

info@trochainak.sk