Spôsob vybavenia reklamácie

 • Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na adresu Predávajúceho (viď nižšie) alebo elektronickou poštou na e-mail Predávajúceho v zákonom stanovenej záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ zákon neudáva inú záručnú dobu alebo pokiaľ nebolo dohodnuté inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim
 • Ak chcete tovar zakúpený v internetovom obchode www.trochainak.sk reklamovať, je lepšie ak nás vopred budete informovať e-mailom na alebo telefonicky 0905 364 033. Pri uplatnení reklamácie môže Kupujúci použiť reklamačný formulár, ktorý je na Stránke Predávajúceho. Reklamačný formulár je taktiež súčasťou všeobecných obchodných podmienok. Po prijatí vyplneného reklamačného formulára bude Kupujúci informovaný e-mailom o prijatí reklamácie do 24 hodín a začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie.
 • Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
  a)
  doručenie vyplneného reklamačného formulára,
  b) kópia daňového dokladu o kúpe tovaru,
  c) doručenie reklamovaného tovaru – až po výzve!

Neposielajte späť tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme. Tovar posielajte späť až po výzve! Neposielajte tovar späť pred našim odsúhlasením!

Tovar určený na reklamáciu je potrebné po dohode zaslať na adresu :

Wintrend, s. r. o.
Sabinovská 8
821 02 Bratislava