0

Košík je prázdny

Vyberte stranu

Spôsob vybavenia reklamácie

 • Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na adresu Predávajúceho (viď nižšie) alebo elektronickou poštou na e-mail Predávajúceho info@trochainak.sk v zákonom stanovenej záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ zákon neudáva inú záručnú dobu alebo pokiaľ nebolo dohodnuté inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim
 • Ak chcete tovar zakúpený v internetovom obchode www.trochainak.sk reklamovať, je lepšie ak nás vopred budete informovať e-mailom na info@trochainak.sk alebo telefonicky 0905 364 033. Pri uplatnení reklamácie môže Kupujúci použiť reklamačný formulár, ktorý je na Stránke Predávajúceho. Reklamačný formulár je taktiež súčasťou všeobecných obchodných podmienok. Po prijatí vyplneného reklamačného formulára bude Kupujúci informovaný e-mailom o prijatí reklamácie do 24 hodín a začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie.
 • Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
  a)
  doručenie vyplneného reklamačného formulára,
  b) kópia daňového dokladu o kúpe tovaru,
  c) doručenie reklamovaného tovaru – až po výzve!

Neposielajte späť tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme. Tovar posielajte späť až po výzve! Neposielajte tovar späť pred našim odsúhlasením!

Tovar určený na reklamáciu je potrebné po dohode zaslať na adresu :

Wintrend, s. r. o.
Sabinovská 8
821 02 Bratislava

 • Kupujúci doručí Predávajúcemu tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Reklamovaný a vrátený tovar odporúčame Kupujúcemu zaslať ako doporučenú zásielku alebo pri vyššej hodnote tovaru aj ako poistený balík.Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.
 • Pre viac informácií ohľadom reklamačného konania viď všeobecné obchodné podmienky. Taktiež nás môžete kontaktovať na info@trochainak.sk alebo telefonicky 0905 364 033.