0

Košík je prázdny

Vyberte stranu

Autorské práva

Kupujúci (zákazník) sa zaväzuje, že bude rešpektovať všetky ustanovenia autorského zákona o kopírovaní, rozmnožovaní a šírení publikácií vydavateľstva Wintrend, s.r.o. v akejkoľvek forme v zmysle platného Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorského zákona) č. 618/2003. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa platia od momentu vzniku obchodného vzťahu – stlačenia tlačidla OBJEDNAŤ S POVINNOŤOU PLATBY v objednávacom systéme e-shopu (Obchodu) www.trochainak.sk, taktiež aj od odoslania záväznej objednávky poštou, e-mailom alebo faxom, vrátane objednávok prijatých na Objednávacích listoch (Objednávkach) vydavateľstva Wintrend, s.r.o. alebo aj od momentu prijatia telefonických Objednávok.

Žiadna časť edukačných produktov TROCHA INAK sa nesmie reprodukovať mechanicky, elektronicky, fotokopírovaním alebo iným spôsobom rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa (Wintrend, s. r. o.). Takéto konanie bez súhlasu vydavateľa je trestné. V prípade zistenia porušenia autorských a licenčných práv vzťahujúcich sa k edukačným produktom TROCHA INAK, je možné podstúpiť voči osobám a organizáciám, ktoré sa dopúšťajú takéhoto konania príslušné právne kroky.