0

Košík je prázdny

Vyberte stranu

Náš príbeh

Samotná myšlienka vyrábať edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK vznikla priamo z našej osobnej skúsenosti…

Sme rodičia, ktorým záleží na kvalitnom vzdelaní našich detí a našim úsilím je, aby ich učenie nielen bavilo, ale bolo pre nich zážitkom. Vedeli sme, že podporiť ich zvedavosť a nadšenie z každého nového zážitku, je kľúčom k ich spokojnosti.

Náš syn bol dôvodom zrodu edukačných kartičiek Abeceda TROCHA INAK, ktorých princíp výučby je založený na vizuálnej technike učenia.
Keď navštevoval predškolský ročník materskej školy, začal sa v nej oboznamovať s abecedou štandardným spôsobom, ktorý je založený len na zvukovej zhode písmena a ilustrácie napr. A ako Auto. Týmto štýlom preberali každý týždeň jedno písmeno A ako auto, B ako bubon, C ako cirkus a tak ďalej, všetky písmenka rad radom.

 

Avšak, keď už bolo písmen veľa, všimli sme si u syna, že nie všetky tvary písmen si pamätá. Dochádzalo u neho k zámenám. Ale hneď ako sme dané písmeno zilustrovali tak, aby sa vizuálne zhodovalo s obrázkom, odrazu nemal s rozpoznávaním a zapamätaním písmen problém. Dokonca ho abeceda začala oveľa viac zaujímať.

V jeho prípade zvuková zhoda písmena a ilustrácie nebola postačujúca (napr. A ako Auto). Je to aj tým, že u detí sa fonologické uvedomovanie (schopnosť uvedomovať si prvú a poslednú hlásku v slove) začína vyvíjať až cca okolo predškolského veku a tento vývin je veľmi individuálny. To znamená, že bolo pre neho zložité sa naučiť napríklad písmeno A len na základe zvukovej zhody, keď na začiatku slova Auto „nepočul“ (nevedel identifikovať) samotné písmeno A.

Výsledky efektívnosti vizuálnej techniky učenia nám z praxe potvrdzujú aj samotní pedagógovia a rodičia, ktorí pracujú s našimi edukačnými pomôckami TROCHA INAK . Mnohé predškolské aj školské zariadenia používajú naše edukačné pomôcky, ktoré robia proces výučby zrozumiteľnejší a tým deti motivujú k tomu, aby škola a samotné vzdelávanie bolo pre nich pozitívnym zážitkom.

Pozitívne recenzie od našich zákazníkov sú pre nás veľkým povzbudením a motiváciou v našej práci pokračovať ďalej. Našou snahou je neustále rozširovať sortiment edukačných pomôcok zameraných na vizuálnu techniku učenia a tým prispieť k tomu, aby bolo učenie pre deti zážitkom a krokom k ich spokojnosti.

Mária a Peter
ZIMOVÍ

Vizuálna technika učenia je v procese výučby veľmi efektívna a to preto, lebo myslenie detí v predškolskom veku a v mladšom školskom veku je veľmi silno spojené s vizuálnymi predstavami.

Zaujala Vás naša tvorba?

Prihláste sa na odber
a dozviete sa o nových
produktoch a ich využití
medzi prvými.