NÁŠ PRÍBEH

 

 

Samotná myšlienka vyrábať edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK vznikla priamo z našej osobnej skúsenosti…

Sme dvaja milujúci rodičia, ktorým záleží na kvalitnom vzdelaní nášho dieťaťa a našim úsilím je, aby ho učenie nielen bavilo, ale bolo preňho zážitkom. Vedeli sme, že podporiť jeho  zvedavosť a nadšenie z každého nového zážitku, je kľúčom k jeho spokojnosti. Náš syn bol dôvodom zrodu edukačných kartičiek abeceda TROCHA INAK.

     Keď náš syn navštevoval predškolský ročník materskej školy, začal sa oboznamovať s abecedou štandardným spôsobom, ktorý je založený len na zvukovej zhode písmena a ilustrácie napr. A ako Auto. Týmto štýlom preberali každý týždeň jedno písmeno A ako auto, B ako bubon, C ako cirkus a tak ďalej, všetky písmenka rad radom.

    Avšak, keď už bolo písmen veľa u syna sme si všimli, že nie všetky tvary písmen si pamätá, dochádzalo u neho k zámenám. Ale hneď ako sme dané písmeno zilustrovali tak, aby sa vizuálne zhodovalo s obrázkom, odrazu nemal s rozpoznávaním a zapamätaním písmen problém. Dokonca ho abeceda začala oveľa viac zaujímať.

     V jeho prípade,  zvuková zhoda písmena a ilustrácie nebola postačujúca (napr. A ako Auto). Je to aj tým, že u detí sa fonologické uvedomovanie (schopnosť uvedomovať si prvú a poslednú hlásku v slove) začína vyvíjať až cca okolo predškolského veku a tento vývin je veľmi individuálny. To znamená, že bolo pre neho zložité sa naučiť písmeno A len na základe zvukovej zhody, keď na začiatku slova Auto „nepočul“ (nevedel identifikovať) samotné písmeno A.

     Vizuálna technika učenia abecedy bola u neho efektívna a nadobudnutý poznatok bol trvácny.

     Výsledky efektívnosti vizuálnej techniky učenia abecedy nám z praxe potvrdzujú aj samotní pedagógovia a rodičia, ktorí pracujú s našimi edukačnými kartičkami. Mnohé predškolské aj školské zariadenia využívajú naše kartičky, ktorými uľahčujú výučbu abecedy a tím deti motivujú k tomu, aby škola a samotné vzdelávanie bolo pre nich pozitívnym zážitkom.

Mária a Peťo

Náš príbeh a novinky môžete sledovať aj na INSTAGRAME