0

Košík je prázdny

Vyberte stranu

Výučba čísel pomocou VIZUÁLNEJ TECHNIKY UČENIA zameranej na uvedomenie si kvantitatívnej hodnoty čísla.

Čísla TROCHA INAK uľahčujú výučbu čísel a schopnosť rozlišovať kvantitatívnu hodnotu čísel prostredníctvom:

Vizuálnej zhody

 Ilustrácie vizuálne pripomínajú tvar jednotlivých čísel.  Tvarom sa samotné čísla a ilustráice navzájom na seba podobajú. Číslo je vždy prirodzenou súčasťou ilustrácie. 

Kvantitatívnej zhody

IIlustrácie vystihujú kvantitatívnu hodnotu zobrazeného čísla. Zobrazená hodnota čísla v ilustráciách je vo všeobecnosti známa a fixne daná.
Napríklad: číslo 2 je vizuálne zhodné s ilustráciou labute a zároveň v ilustrácii je obsiahnutá kvantitatívna hodnota čísla 2. (Koľko krídel má labuť? No, predsa 2!), t.j. dochádza ku kvantitatívnej zhode čísla a ilustrácie vďaka čomu sa dieťa naučí uvedomovať si skutočnú hodnotu a početnosť čísla a nielen mechanicky vymenovať, resp. zopakovať číselný rad. Pre porovnanie, pri štandardnej výučbe čísel je kvantitatívna hodnota ilustrácie menná. Napríklad: tie isté balóniky môžu byť uvedené aj pri číslach 2, 8, 1 atď. čo môže byť pre dieťa, ktoré sa oboznamuje s hodnotou čísel mätúce.

Príbehu

Na zadnej strane každej edukačnej kartičky sa nachádza zveršovaný príbeh, ktorý vystihuje podstatu ilustrácie a kvantitatívnu hodnotu čísla.

Čísla TROCHA INAK podporujú a rozvíjajú:

Povrch edukačných kartičiek je popisovateľný a stierateľný (fixkou na to určenou), ktorú nájdete tu.

Dieťa si tak môže pod dohľadom rodiča/pedagóga precvičovať základný tvar číslic a cibriť grafomotoriku.

Tipy na edukačné úlohy s edukačno-pracovnými kartičkami nájdete tu.

  • Balenie obsahuje: 41 kusov kartičiek (súčasťou jedného balenia sú štyri jazykové verzie)
  • Rozmer kartičiek: 7.5 x 13 cm
  • Hrúbka kartičiek: 1 mm
  • Odporúčaný vek: 4 roky
  • Vyrobené na Slovensku

Edukačné kartičky Čísla TROCHA INAK akceptujú požiadavky platného Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a vzdelávacích štandárd.

Vzdelávajte deti pomocou vizuálnej techniky učenia aj Vy

Zaujala Vás naša tvorba?

Prihláste sa na odber
a dozviete sa o nových
produktoch a ich využití
medzi prvými.