Výučba správnej výslovnosti artikulačne náročných hlások S, Z, C, Š, Ž, Č, L, Ľ, R, F, K, CH pomocou VIZUÁLNEJ TECHNIKY UČENIA.

Ide o logopedickú pomôcku, ktorá ponúka spojenie vizuálnej techniky učenia s overenými radami a návodmi z logopedickej praxe. Vďaka Logopédii TROCHA INAK dieťa priamo počas nácviku hlásky spája sluch so zrakom a jazyk s rukou, čo vedie k zefektívneniu nácviku.

Logopédia TROCHA INAK napomáha pri správnom vyslovovaní artikulačne náročných hlások prostredníctvom:

Vizuálnej zhody

Artikulačne náročná hláska je stvárnené do ilustrácie, ktorá je pre deti vo všeobecnosti známa. Ilustrácia je vizuálne totožná s tvarom hlásky – hláska je vždy prirodzenou súčasťou ilustrácie. Vizuálna zhoda hlásky a ilustrácie je efektívna v tom, že napomáha pri postupnom nadobúdaní fonematického a fonologického uvedomovania, ktoré uľahčuje nácvik správnej artikulácie hlások.

Fonetickej zhody

Zvuková zhoda artikulačne náročnej hlásky a ilustrácie ( jej prvou hláskou) je samozrejmosťou.

DYCHOVEJ A ARTIKULAČNEJ ROZCVIČKY

Cieľom dychovej rozcvičky je docieliť správne dýchanie počas výslovnosti. Cieľom artikulačnej rozcvičky je zlepšiť hybnosť jazyka, pier, sánky, podnebia a mimických svalov tváre.

UVOĽŇOVACÍCH CVIČENÍ

Uvoľňovacie cvičenia jednoduchou formou vysvetľujú ako správne rozcvičiť a uvoľniť artikulačné orgány.

Básničky

Vizuálne a zvukové spojenie artikulačne náročnej hlásky a ilustrácie je umocnené zveršovaným príbehom, ktorý slúži k precvičovaniu hlásky, jazyka a pamäti

JEMNEJ MOTORIKY

Povrch logopedických kariet je popisovateľný a stierateľný fixkou na to určenou. Dieťaťu to umožňuje počas nácviku hlásky nielen rozprávať, ale aj aktivovať jemnú motoriku obťahovaním ilustrácie a písaním precvičovanej hlásky priamo na logopedickú kartu. Aktiváciou jemnej motoriky prstov sa môžu v mozgu aktivovať spoje pre rozvíjanie reči.

Logopédia TROCHA INAK slúži na:

Povrch logopedických kariet je popisovateľný a stierateľný (fixkou na to určenou), ktorú nájdete tu.

Priamo počas nácviku hlásky dochádza k tomu, že dieťa spája sluch so zrakom a jazyk s rukou, čo vedie k zefektívneniu nácviku. Dieťa počas nácviku výslovnosti hlások nielen rozpráva a pritom dochádza k vnímaniu sluchom, ale aj kreslí, aby sa mu to dostalo do mysle prostredníctvom zraku.
Aktiváciou jemnej motoriky prstov sa môžu v mozgu aktivovať spoje pre rozvíjanie reči.

Čo obsahuje Logopédia TROCHA INAK?

Logopédia TROCHA INAK obsahuje:

  • 1x logopedický zošit (A5, 80 str.) + 12x logopedické karty (A5, popisovateľné a stierateľné) – zabalené v praktických papierových doskách s gumičkou.

1. Logopedický zošit je zameraný na správnu výslovnosť artikulačne náročných hlások S, Z, C, Š, Ž, Č, L, Ľ, R, F, K, CH. Súčasťou logopedického zošita je dychová rozcvička, artikulačná rozcvička + metodika používania Logopédie TROCHA INAK.

2. Logopedické karty sú taktiež zamerané na správnu výslovnosť artikulačne náročných hlások S, Z, C, Š, Ž, Č, L, Ľ, R, F, K, CH a slúžia ako nápovedné karty, ktoré obsahujú jednoduchý popis s grafikou, ako správne vysloviť konkrétnu hlásku. Súčasťou logopedických kariet je cvičenie zamerané na tréning hlásky v skupinách so samohláskami + básnička, ktorá slúži na precvičovanie danej hlásky.

  • Odporúčaný vek: 4 roky
  • Vyrobené na Slovensku

Vzdelávajte deti pomocou vizuálnej techniky učenia aj Vy.

Zaujala Vás naša tvorba?

Prihláste sa na odber
a dozviete sa o nových
produktoch a ich využití
medzi prvými.