Edukačné úlohy s kartičkami
TROCHA INAK

Cieľom týchto edukačných úloh je stimulovať zvedavosť dieťaťa a vyvolávať v ňom záujem po informáciách. Edukačné úlohy napomáhajú zdokonaľovať zmyslové vnímanie dieťaťa a jeho mentálne schopnosti.

Pri realizácií nasledovných edukačných úloh dochádza vďaka vizuálnej zhode písmena a ilustrácie k vizuálnej technike učenia, kedy dieťa podvedome vníma (učí sa) tvar písmena z obrázku na kartičke.

Rozprávkový hlavolam

Rozprávkový hlavolam

Vypočuj si rozprávkový hlavom a vyrieš záhadu. Odpoveď nájdeš v edukačných kartičkách abeceda TROCHA INAK. „Bol ...
Čo sa zmenilo?

Čo sa zmenilo?

Tréning koncentrácie. Na stôl položíme 4-5 kartičiek. Spoločne ich s dieťaťom spočítame. Potom si dieťa ...
Na čo myslím?

Na čo myslím?

Schopnosť opisovať veci. Na stôl vyberieme 3-4 kartičky. Začneme slovne opisovať jednu z kartičiek ...
Vymysli a nakresli príbeh

Vymysli a nakresli príbeh

Rozvoj predstavivosti Dieťa si náhodne vyberie tri kartičky z krabičky. Následne sa oboznámi s obrázkami na ...
Snehuliakove pocity

Snehuliakove pocity

Obrazotvornosť a imaginácie Dieťa si zoberie kartičku so snehuliakom. Zatvorí oči a predstaví si, že je ...
Skupina pojmov

Skupina pojmov

Logický úsudok a zrakové vnímanie Z krabičky vyberieme kartičky, na ktorých sú nakreslené zvieratá ...
Schovávačka TROCHA INAK

Schovávačka TROCHA INAK

Motorika a koordinácia oboch rúk Ľubovoľné kartičky obmotáme stuhou alebo špagátom. Úlohou dieťaťa je zistiť
ČO SOM SCHOVAL/LA?

ČO SOM SCHOVAL/LA?

Pozornosť a pamäť Na stôl položíme 4 -5 kartičiek. Dieťa si ich prezrie a každú ilustráciu/písmeno na ...
Robot

Robot

Slabikovanie Dospelý je robot, ktorý nevie súvisle rozprávať, takže jednotlivé slová z kartičiek rozkladá na
Písmenkový budíček

Písmenkový budíček

Rozlišovanie hlások Najskôr sa s dieťaťom dohodneme, ktoré hlásky ho vždy „zobudia“ (napr. H, L). Vyberieme ...
Zmeň slovo

Zmeň slovo

Samohláska A Dieťa najskôr oboznámime so samohláskou A. Dáme mu možnosť preskúmať kartičku s písmenkom A: ...
Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

Rozvoj intelektu Zo sady vyberieme ľubovoľné kartičky (napríklad: V ako Vrana, E ako Električka, J ako ...