0

Košík je prázdny

Vyberte stranu

Edukačné úlohy s kartičkami
TROCHA INAK

Edukačné úlohy patria medzi aktivizujúce vyučovacie metódy a súčasne slúžia na fixáciu preberaného učiva. Cieľom týchto edukačných úloh je stimulovať zvedavosť dieťaťa a vyvolávať v ňom záujem po informáciách. Edukačné úlohy napomáhajú zdokonaľovať zmyslové vnímanie, vizuomotoriku, grafomotoriku, rozvoj reči, jazyka a komunikácie alebo matematické schopnosti.

Pri realizácii nasledovných edukačných úloh dochádza pomocou vizuálnej techniky učenia k efektívnemu podvedomému vnímaniu tvarov písmen alebo číslic, ktoré sa nachádzajú na edukačných kartičkách a v prípade číslic sa zároveň aktivuje schopnosť dieťaťa rozlišovať kvantitatívnu hodnotu čísel.

 

Ako chutí J

Ako chutí J

Táto edukačná úloha je zameraná na rozvíjanie zmyslov a spoznávanie písmena J. Pripravíme si edukačné kartičky a ...
Život motýľa

Život motýľa

Vnímanie prírody Pripravíme si plastelínu, listy rastlín, edukačnú kartičku M ako Motýľ. Dieťa sa najskôr ...
Sluchové hádanky

Sluchové hádanky

Rozvoj sluchovej pamäti Zmyslom tejto edukačnej úlohy je sluchovo identifikovať a významovo rozlíšiť ...
Prvé a posledné

Prvé a posledné

Sluchová analýza vety Dieťa si náhodne z krabičky vytiahne kartičku. Dospelý prečíta zo zadnej strany ...
Bez slov

Bez slov

Nielen slovami a ilustráciami sa dá vyjadriť myšlienka. Úlohou dieťaťa pri tejto edukačnej úlohe je stvárniť dej ...
Zdrobneniny

Zdrobneniny

Hra so slovami Z krabičky vyberieme ľubovoľné kartičky. Úlohou dieťaťa je povedať/napísať zdrobneninu k ...
Uhádni hmatom

Uhádni hmatom

Tréning jemnej motoriky Pripravíme si pre dieťa rôzne veci, predmety + krabičku s edukačnými kartičkami a ...
Kde je?

Kde je?

Zamerané na priestorové vnímanie Táto edukačná úloha precvičuje priestorové vnímanie a orientáciu v ...
Kto ďalej  zájde?

Kto ďalej zájde?

Sla-bi-ko-vé preteky Spoločne sa postavme s dieťaťom na určenú pomyselnú štartovaciu čiaru. Z krabičky si ...
Doplňovačka

Doplňovačka

Sluchové vnímanie Táto edukačná úloha je zameraná na schopnosť uvedomovať si zvuky, narábať s nimi a ...
Odkvitnutá púpava

Odkvitnutá púpava

Pozorovanie prírody Vyberieme z krabičky kartičku s písmenom P ako Púpava. Dieťa sa s ňou oboznámi:1.vizuálne s ...
Nájdi rozdiel

Nájdi rozdiel

Rozlišovanie detailov Z krabičky vyberieme kartičku (napr. U ako Uhorka). Obrázok uhorky nakreslíme ...