EDUKAČNÉ ÚLOHY s kartičkami TROCHA INAK

 

 

Cieľom týchto edukačných úloh je stimulovať zvedavosť dieťaťa a vyvolávať v ňom záujem po informáciách. Edukačné úlohy napomáhajú zdokonaľovať zmyslové vnímanie dieťaťa a jeho mentálne schopnosti.

Pri realizácií nasledovných edukačných úloh dochádza vďaka vizuálnej zhode písmena a ilustrácie k vizuálnej technike učenia, kedy dieťa podvedome vníma (učí sa) tvar písmena z obrázku na kartičke.