Edukačné úlohy s kartičkami
TROCHA INAK

Cieľom týchto edukačných úloh je stimulovať zvedavosť dieťaťa a vyvolávať v ňom záujem po informáciách. Edukačné úlohy napomáhajú zdokonaľovať zmyslové vnímanie dieťaťa a jeho mentálne schopnosti.

Pri realizácií nasledovných edukačných úloh dochádza vďaka vizuálnej zhode písmena a ilustrácie k vizuálnej technike učenia, kedy dieťa podvedome vníma (učí sa) tvar písmena z obrázku na kartičke.

Čo sa zmenilo?

Tréning koncentrácie. Na stôl položíme 4-5 kartičiek. Spoločne ich s dieťaťom spočítame. Potom si dieťa kartičky

Na čo myslím?

Schopnosť opisovať veci. Na stôl vyberieme 3-4 kartičky. Začneme slovne opisovať jednu z kartičiek napríklad: ...

Vymysli a nakresli príbeh

Rozvoj predstavivosti Dieťa si náhodne vyberie tri kartičky z krabičky. Následne sa oboznámi s obrázkami na ...

Snehuliakove pocity

Obrazotvornosť a imaginácie Dieťa si zoberie kartičku so snehuliakom. Zatvorí oči a predstaví si, že je ...

Skupina pojmov

Logický úsudok a zrakové vnímanie Z krabičky vyberieme kartičky, na ktorých sú nakreslené zvieratá (chobotnica, ...

Schovávačka TROCHA INAK

Motorika a koordinácia oboch rúk Ľubovoľné kartičky obmotáme stuhou alebo špagátom. Úlohou dieťaťa je zistiť a ...

ČO SOM SCHOVAL/LA?

Pozornosť a pamäť Na stôl položíme 4 -5 kartičiek. Dieťa si ich prezrie a každú ilustráciu/písmeno na kartičke ...

Robot

Slabikovanie Dospelý je robot, ktorý nevie súvisle rozprávať, takže jednotlivé slová z kartičiek rozkladá na ...

Písmenkový budíček

Rozlišovanie hlások Najskôr sa s dieťaťom dohodneme, ktoré hlásky ho vždy „zobudia“ (napr. H, L). Vyberieme ...

Zmeň slovo

Samohláska A Dieťa najskôr oboznámime so samohláskou A. Dáme mu možnosť preskúmať kartičku s písmenkom A: ...

Otázky a odpovede

Rozvoj intelektu Zo sady vyberieme ľubovoľné kartičky (napríklad: V ako Vrana, E ako Električka, J ako Jahoda, S

Praskanie ohňa

Nakresli zvuk Vyberte si z krabičky kartičku s písmenom L ako Lampáš, v ktorom horí oheň. Zapojte fantáziu so ...